Aktualności

Zbiórki publiczne bez zbędnych procedur

Już od 18 lipca br. organizacje zbiórek publicznych będą dużo prostsze. Wszystko dzięki znowelizowanej ustawie o zbiórkach publicznych, która znosi obowiązek występowania o zgodę na organizację zbiórki do urzędu. Elektroniczny sposób zbiórki np. poprzez przelew na konto nie będzie...

czytaj dalej »

Ostatnie webinarium otwarte „E-usługi na ePUAP”!

W związku z zakończeniem projektu UEPA Instytut Logistyki i Magazynowania zaprasza do udziału w bezpłatnym 1,5 godzinnym webinarium otwartym „E-usługi na ePUAP” (wdrożenie on-line), które odbędzie się 27 czerwca 2014 r. o godzinie 9:00 . Podczas webinarium przedstawiciele JST dowiedzą się jak krok po...

czytaj dalej »

Mobilne punkty potwierdzające w KPRM, MF oraz PFRON

Chętnych do elektronicznej formy komunikacji z administracją przybywa, o czym przekonaliśmy się podczas zorganizowanych mobilnych punktów potwierdzających w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Finansów oraz Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zainteresowanych nie...

czytaj dalej »

Bezpłatna pomoc dla JST we wdrażaniu usług na ePUAP

Do końca czerwca 2014 r. Jednostki Samorządu Terytorialnego mogą skorzystać z bezpłatnych wzorów dokumentów elektronicznych, formularzy i aplikacji gotowych do uruchomienia w systemie ePUAP, udostępnionych w ramach projektu UEPA. W ramach projektu pn. Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i...

czytaj dalej »

Nadchodzą zmiany na ePUAP

W związku ze zmianami prawnymi, które wejdą w życie w dniu 11 maja 2014 r., tj. w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 2014 r. poz. 183), na ePUAP zostaną...

czytaj dalej »

Zmiana siedziby i danych kontaktowych do CPI

Uprzejmie informujemy, że Centrum Projektów Informatycznych przeprowadza się do nowej siedziby. Od dnia 31 marca 2014 r. zmianie ulegają dane adresowe oraz kontaktowe. Nowe dane: Centrum Projektów Informatycznych ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa tel. (22) 315 20 00, fax. (22) 315 20 01

czytaj dalej »

Ponad 460 pracowników MF uzyskało profil zaufany!

Trwająca w Ministerstwie Finansów akcja promocyjna profilu zaufanego zakończyła się ogromnym sukcesem. Przez dwa dni (18-19 marca br.) założono 463 profile zaufane. Mobilny punkt potwierdzający PZ, na zaproszenie pracowników resortu finansów, zorganizowało Centrum Projektów Informatycznych we...

czytaj dalej »

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o informatyzacji

Łatwiejszy kontakt obywateli, przedsiębiorców i cudzoziemców z administracją publiczną i sądami administracyjnymi, większa liczba i lepsza jakość e-usług – to główne założenia znowelizowanej Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zdania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r....

czytaj dalej »

Rada Ministrów przyjęła strategiczne dokumenty dotyczące rozwoju cyfryzacji kraju

Przyjęte w dniu 8 stycznia 2014 r. dokumenty - Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC), Narodowy Plan Szerokopasmowy (NPS) oraz Program Zintegorwanej Informatyzacji Państwa (PZIP) - określają działania oraz sposób wydawania środków na modernizację Polski w obszarze cyfryzacji do roku 2020. Program Operacyjny...

czytaj dalej »

Pozostałe aktualności »